[Mat 4] AJP TOUR CHONGQING INTERNATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI