[Mat 3] AJP TOUR ESTONIA NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2024 - GI & NO-GI