[Mat 2] AJP TOUR BURGAS INTERNATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2024 - GI & NO-GI