[Mat 7] AJP TOUR CHONGQING INTERNATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI