[Day 2 Mat 1] AJP TOUR TOKYO INTERNATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI & NO-GI