[Mat 1] AJP TOUR KASTAV INTERNATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2024 - GI & NO-GI